ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
chif2015 poster
ภาพบรรยากาศบูธ "ซันซอส" ณ
งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015
"ฮาลาลไทย ภูมิใจสู่สากล"
จัดขึ้นในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
ช่วงเวลา 11.00-20.00 น.
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทุกภาคในประเทศไทยและจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมไปถึงกลุ่ม GMS-BIMSTEC มาจัดแสดงและจำหน่าย
chif 2015chif 2
chif 3
ข่าวสารอื่นๆ