ขนาดและบรรจุภัณฑ์
น้ำจิ้มซีฟู๊ด
รสจัดจ้าน ซี๊ดซ๊าด เหมาะสำหรับจิ้มอาหารทะเลทุกชนิด  เช่น กุ้งเผา  ปลาหมึกย่าง  หอยแครงลวก  และปูทะเลนึ่ง  นอกจากนี้ยังใช้ประกอบได้หลากหลายเมนู  เช่น  หมึกนึ่งมะนาว  ปลานึ่งมะนาว และยำทะเล เป็นต้น
มาตรฐานรับรอง
เมนูแนะนำ