นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
news-5   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี พานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนมาศึกษาการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยของกลุ่มจิตอาสาหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
ข่าวสารอื่นๆ