มอบเงินเพื่อช่วยเยี่ยวยาผู้ป่วยติดเตียงยากไร้จากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
1235   วันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางซันซอสซึ่งเป็นประธานกลุ่มจิตอาสาหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีได้เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อช่วยเยี่ยวยาผู้ป่วยติดเตียงยากไร้จากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสารอื่นๆ