ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
news-3
บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชปริณายก ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรีในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00น.-20.30น.
ข่าวสารอื่นๆ