เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ

เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ

เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ_pic1

การที่จะเก็บรักษาอาหารให้เอาไว้ได้กินนานๆ ก็จะต้องนำไปแปรรูปเป็นของแห้ง

หรือการถนอมอาหาร

โดยการทำให้อาหารแห้งเป็นการกำจัดจุลินทรีย์จากอาหารทำให้อาหารเก็บได้นานไม่เน่าเสีย

เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ_pic2

เพราะไม่มีส่วนของน้ำที่ทำให้จุลินทรีย์มีชีวิตอยู่ได้

ซึ่งอาหารแห้งก็คืออาหารที่ถูกกำจัดน้ำออกไปจนหมด

จะมีน้ำก็จากความชื้นในอากาศที่เข้ามาใหม่หากเราเก็บไม่ดีพอ

ส่วนใหญ่อาหารแห้งเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ ถ้าความชื้นในอาหารเหลือไม่เกิน 5%

จะเก็บได้นานเป็นปี บางอย่างอาจมีความชื้นอยู่ประมาณ 15-20%

แต่เก็บได้นานเพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามา เช่น การใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม) หรือหมักเกลือ

ซึ่งจะช่วยควบคุมจุลินทรีย์ไม่ให้เติบโตได้ แต่หากจะเก็บอาหารแห้งให้ได้นาน ๆ

ก็ควรจะรู้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องไว้ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ_pic4

วิธีการเก็บรักษาอาหารแห้ง

- ขึ้นชื่อว่าอาหารแห้ง จะเก็บให้ได้นานและปลอดภัย ก็ต้องหลีกเลี่ยงความชื้น

เพราะจะทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพและอาจมีเชื้อจุลินทรีย์มารุกรานได้ โดยเฉพาะเชื้อรา

เพราะราต้องการน้ำน้อยกว่าแบคทีเรียและยีสต์ในการดำรงชีวิต

เราถึงเจออาหารแห้งส่วนใหญ่ราขึ้นมากกว่าสาเหตุอื่น

- เก็บในที่แห้ง และควรใส่ภาชนะที่ปิดสนิท

แต่ถ้ากันความชื้นไม่ได้แล้วขึ้นราทิ้งซะอย่าเสียดายอย่าตัดเฉพาะที่ขึ้นราทิ้ง

หรือพยายามล้างน้ำออก เพราะราบางชนิดสร้างสารพิษที่ทนความร้อนได้ดี

สารพิษจากราที่ร้ายกาจ ชื่อ อะฟลาทอกซิน พบบ่อยในถั่วลิสงที่ไม่แห้งสนิท พริกแห้ง

เก็บรักษาอาหารแห้งให้ได้นานๆ_pic3

ธัญพืชต่าง ๆ หากสะสมในร่างกายอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับ

ขอบคุณที่มาจาก ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ข่าวสารอื่นๆ