ภาพบรรยกาศบูธซันซอสที่ งานแสดงสินค้า Interfood Indonesia 2014
interfood 5

ภาพบรรยกาศบูธซันซอสที่ งานแสดงสินค้า Interfood Indonesia 2014

วันที่ : 12-15 พฤศจิกายน 2014

สถานที่ :  Jakarta International Expo, Jakarta, Indonesia

The 14th International Exhibition an Food & Beverage Products, Technology, Ingredients, Additives, Raw Materials, Services, Equipments, Supplies

Featuring • Food & Beverage Products and Techonology, Coffee and Tea • Agri Food, Agriculture Products • Bakery & Confectionery (Bakery Indonesia) • Bakery & Confectionery, Machinery, Equipments, Supplies, Ingredients • Food & Hospitality Wine & Spirits, Equipments, Supplies, Storage, • Services & Related Technology for Hotel, Catering, Restaurant, Cafe, Supermarket • Food Ingredients Food Additives, Food Chemicals, Food Ingredients, Food Materials • Herbal & Health Food Herbal & Health Food and Food Supplements • Hotel and Retail Technology, Design & in Store Marketing • Supply Chain, Franchising & Licensing

interfood 2

interfood 3  
ข่าวสารอื่นๆ